MANNER dječji park - RTC Krvavec
  • +38642525911
  • HR
Rezervacija

MANNER dječji park

Različiti objekti i oblici terena za dječju zabavu na snijegu bez granica.

Namijenjen je našim mlađim posjetiteljima. Sadrži dva klizna elementa, valove i dvije manje skakaonice. Elemente preko kojih djeca kroz zabavu vježbaju ravnotežu i koordinaciju na skijama. Živopisan je i s položajem u šumskom okruženju, predstavlja bajkovitu sliku koja je za djecu preduvjet za dobar cjelokupan osjećaj.

Park se nalazi na području vučnice Luža, s desne strane u smjeru vožnje. Park formalno nije formiran kao skijaška površina po Zakonu o sigurnosti na skijalištu, zbog toga je njegovo korištenje daleko šire od samog skijanja te je tako moguće i sanjkanje, snowbiking, airboarding. Sve te aktivnosti, kao i skijanje, korisnici u parku provode na vlastitu odgovornost.

Također pogledajte:

Google street view

Google street view

Za djecu

Za djecu

Škola skijanja

Škola skijanja

Rad staza i snjiježni uvjeti