• +38642525911
  • HR
Rezervacija

Uvjeti poslovanja ljetne sezone 2016

Ovi uvjeti poslovanja su sastavljeni i objavljeni na temelju odredbe članka 54. Zakona o žičarama za prijevoz osoba („Ur. l. RS“ br. 126/03).

Krvavec, 31.3.2016

1. POSJETITELJIMA PREPORUČUJEMO:

2. KUPNJA KARATA I INFORMACIJE DO KADA VRIJEDE

3. POVRACˇILO KUPNINE IN IZGUBA VSTOPNICE

4. ZLORABA VSTOPNIC

5. VARNOST OBRATOVANJA, POSˇKODOVANJE NAPRAV V POLETNEM PARKU IN ZˇICˇNICAH

6. SPLOSˇNE DOLOCˇBE O OBRATOVANJU ZˇICˇNIC

7. TRAJANJE SEZONE IN DELOVNI CˇAS

8. PRAVILA VEDENJA NA PLANINI

9. PREVOZ OSEB, OTROK, PRTLJAGE, TOVORA, DOMACˇIH ZˇIVALI

10. VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

11. PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

12. PRAVILA UPORABE POLETNEGA PARKA KRVAVEC

12.1. PRAVILA UPORABE PLEZALNO – PUSTOLOVSKEGA PARKA

12.2. PRAVILA UPORABE PROGE BAMBINO TRAIL

12.3. PRAVILA UPORABE GORSKIH KARTOV IN SKIROJEV

12.4. PRAVILA UPORABE TUB - ZRACˇNIC

13. PRAVILA UPORABE BIKE PARKA KRVAVEC

Rad staza i snjiježni uvjeti