Na Krvavec se vrača DP v odbojki na snegu

Krvavec do prizorišče tretjega državnega prvenstva v odbojki na snegu pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije. V boj za državni naslov se bo podalo 16 ekip, 8 v ženski in 8 v moški konkurenci. Na Plaži bomo spremljali napete obračune, ki se bodo začeli ob 8.30 uri, finalni tekmi bosta na sporedu ob 15.30. 


V boj za odličja se bodo podali tudi aktualna državna prvaka, Tadej Boženk in Denis Robida, ki se jima bo pridružil izkušeni Danijel Pokeršnik, z novima soigralkama pa bo nastopila tudi slovenska prvakinja iz leta 2018, Meta Grbec.

#furamkrvavec 
NAGRADNA IGRA - PRAVILA IN POGOJI 

SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre »Odbojke na snegu« je RTC Krvavec, v nadaljevanju organizator.
Nagradna igra poteka od 15. 3. 2023 do 19. 3. 2023, na družbenih omrežjih Facebook: (link) in Instagram: (link).
Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let, morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev oziroma skrbnikov, za sodelovanje. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani RTC Krvavec ali Instagram strani RTC Krvavec oz. so že člani ene ali obeh in so izpolnili navodila, ki jih aplikacija zahteva.

POTEK NAGRADNE IGRE in RAZGLASITEV NAGRAJENCEV
Na spletnih portalih Facebook in Instagram, je določen potek nagradne igre, ki vsebuje dva koraka. Prvi je všečkanje strani RTC Krvavec, na vsaj enemu od omenjenih portalov. Drugi korak zajema odgovor na nagradno vprašanje, ki je zapisano na objavi.  V primeru da en korak izmed zgoraj navedenih manjka, sodelujočega ne bo mogoče upoštevati.

REZULTATI ŽREBANJA, NAGRADA IN PREVZEM
Zmagovalca bomo objavili na Instagram in Facebook spletnih straneh. Pred Izročitvijo nagrad, mora organizator od nagrajenca prejeti v roku 3 dni po razglasitvi, potrebne osebne podatke. Facebook / Instagram uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.
Posredovanje vseh podatkov na email naslov je pogoj, za izročitev nagrade prejemniku,
Denarno izplačilo nagrade, ali druge kompenzacije niso mogoče. Nagrade niso zamenljive, nagrade niso prenosljive.

Nagrado lahko zmagovalec prevzame na blagajni RTC Krvavec, na spodnji postaji Kabinske žičnice v obratovalnem času, s predložitvijo osebnih podatkov, takoj po prejetju vseh zahtevanih osebnih podatkov na e-mail naslov: marketing2@rtc-krvavec.si 


DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem), je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Predno se nagrada izroči nagrajencu mora le ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo, davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku, je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.
Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator NI odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

ODGOVORNOST
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih, glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bode imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ali Instagram ter posledic nedelovanja, ne glede na razloge nedelovnaja. Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve. V primeru okoliščin, na katere orgaizator ne more vplivati, organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo pod objavljeno nagradno igro in na spletni strani organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani. Vse morebitne pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

V primeru večih odstopanj v odgovorih - npr. manjkajoči koraki - organizator nagradne igre upošteva odgovore po ustreznosti korakov, po lastni presoji, glede na pravilnost.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki joh bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi, ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oziroma neposrednega trženja.
Prijava na dogodek

Za prijavo na dogodek izpolnite spodnji obrazec

Hvala za vašo prijavo. Več informacij o poteku tekme dobite na vaš email naslov.