Za delničarje - RTC Krvavec
  • 04 25 25 911
  • SI
Rezervacija

Za delničarje

Sklepi skupščine in akt o ustanovitvi družbe RTC Krvavec d.o.o.

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik Alpska investicijska družba d.o.o. objavila 13. 5. 2018 v časniku Delo

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe RTC Krvavec d.d. (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje:

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik Alpska investicijska družba d.o.o. (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 13. 5. 2018 v časniku Delo.

Celoten dokument je dostopen v spodnji prilogi.

26. skupščina družbe RTC Krvavec, d.d.

26. skupščina družbe RTC Krvavec, d.d.

Družba RTC Krvavec, d.d. sklicuje 26. sejo skupščine, ki bo 23.11.2018 ob 09.00 uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, na naslovu Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem.


Informacije
foto točka